चाैरपाटी गाउँपालिकाद्वारा जनहितमा जारी सन्देश


♦ सूचना पाउने हाम्रो अधिकार, सुशासन र विकासको आधार ।
♦ सूचनाको हक मानिसको मौलिक अधिकार हो । सूचना लिने र दिने बानी बसालौं ।
♦ सूचनाको हक भनेको सार्वजनिक निकायको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार छ ।
♦ प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायको सूचना माग्ने र पाउने हक छ ।तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस

ट्रेण्डिङ